Thứ 6 ngày 23/11/2018, số báo 141 (3376) đã có bài viết về CEO Nguyễn Xuân Lộc cũng là Chủ tịch HĐQT của tập đoàn MSH Group – thương hiệu dẫn đầu trong ngành bất động sản đặc biệt là phân khúc thị trường nghỉ dưỡng ven đô.