Nhà phát triển bất động sản hàng đầu

NGUYỄN XUÂN LỘC

CHỦ TỊCH HĐQT MSHGROUP

Sau khi tốt nghiệp Đại học Nottingham - Anh Quốc, ông Nguyễn Xuân Lộc đã trải qua hơn 10 năm tích lũy kinh nghiệm kinh doanh. Năm 2015, ông đã sáng lập nên công ty TNHH My Second Home (tiền thân của MSH Group) xuất phát từ mong muốn tạo nên ngôi nhà thứ hai cho khách hàng, đối tác và chính những cộng sự của mình. Sự thành công của ông gắn liền với nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng phát triển mạnh mẽ như: Trảng Kèo - Hội An, New Hoi An City, Phú Cát City, The Spring Town Xuân Mai, The Moon Village, Lâm Sơn Ivory Villas & Resort,...Top