HỌC ĐỂ THÀNH CÔNG

Xuất phát từ tinh thần cầu tiến và nhu cầu muốn nâng cao các kĩ năng kiến thức, kinh nghiệm sống của toàn bộ nhân viên trong công ty, My Second Home (MSH) quyết định mở 3 khóa đào tạo nhằm giúp đỡ các bạn trang bị thêm cho mình những kĩ năng, kiến thức cần thiết trong công việc.

Hi vọng những chương trình đào tạo đầy ý nghĩa này sẽ là bước đệm để các thành viên trong gia đình MSH có thêm định hướng đúng đắn bài bản và niềm tin để chinh phục thử thách hướng tới thành công.