.st0{fill:#FFFFFF;}

Vingroup has invested VND 1,200 billion to build a smart electronics factory 

 Tháng Một 30, 2019

By  philong

In the morning of November 23, Hoa Lac High-Tech Park (CNC) Management Board and Vingroup signed a strategic cooperation agreement to build and develop the Hoa Lac High-Tech Park.

Mr. Nguyen Viet Quang, the Vice Chairman and General Director of the Group, said that signing the agreement was to implement the aspiration in the next 10 years to become a multidisciplinary group with three main business sectors, inc

MSH Group đơn vị đầu tư, phát triển BĐS hàng đầu

Trở thành đơn vị đầu tư, kinh doanh, môi giới và phát triển bất động sản hiệu quả hàng đầu Việt Nam, với phân khúc tập trung vào thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, thị trường ven đô và thị trường tỉnh

__Nguyễn Xuân Lộc ___