.st0{fill:#FFFFFF;}

TYPICAL BUSINESSMAN: CEO NGUYEN XUAN LOC ON INVESTMENT NEWSPAPER 

 Tháng Một 30, 2019

By  philong

On Friday, November 23, 2018, issue 141 (3376) had an article about CEO Nguyen Xuan Loc, the Chairman of the Board of MSH Group – the top leading brand in real estate industry, especially the market segment of suburban resorts.

MSH Group đơn vị đầu tư, phát triển BĐS hàng đầu

Trở thành đơn vị đầu tư, kinh doanh, môi giới và phát triển bất động sản hiệu quả hàng đầu Việt Nam, với phân khúc tập trung vào thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, thị trường ven đô và thị trường tỉnh

__Nguyễn Xuân Lộc ___