.st0{fill:#FFFFFF;}

DEDICATED HEART – MSH ACADEMY LAUNCHING EVENT 

 Tháng Một 30, 2019

By  philong

In the evening of November 23, 2018, at the Royal Conference Center, No. 39 Nguyen Thi Dinh, after a long time of careful preparation by all their heart, MSH Group officially launched MSH ACADEMY.

 

 

 

 

 

 

 

MSH Group đơn vị đầu tư, phát triển BĐS hàng đầu

Trở thành đơn vị đầu tư, kinh doanh, môi giới và phát triển bất động sản hiệu quả hàng đầu Việt Nam, với phân khúc tập trung vào thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, thị trường ven đô và thị trường tỉnh

__Nguyễn Xuân Lộc ___