• tỔNG Thi đua  năm

  • Quý I

Bảng xếp hạng cập nhật từ 01/01/2022 tới 17/08/2022

1Mã Hồng Luyến
2Hoàng Văn Khoa
3Nguyễn Bảo Hòa
4Nguyễn Thị Tiệp
5Lưu Thị Bích Thủy
6Tạ Thị Như Lan
7Nguyễn Ngọc Quang
8Nguyễn Thị Hoài
9Từ Đức Hoàng
10Phạm Thị Bích Ngọc
11Trịnh Đức Mạnh
12Hồ Đức Hòa
13Trần Văn Tư
14Lương Thị Thảo
15Phạm Mỹ Linh
16Nguyễn Thị Kim Hồng
17Đỗ Duy Tiên
18Trần Thị Trang
19Vũ Văn Sự
20Nguyễn Thị Thơm
21Nguyễn Thị Thu HuyềnNguyễn Văn Thắng
22Lê Thị Anh
23Lê Thị Thảo Vân
24Nguyễn Văn Thắng
25Đinh Thị Minh Anh
26Nguyễn Thị Hoa
27Nguyễn Tiến Long
28Hoàng Thị Tiến
29Trần Huyền Mai
30Hà Thu Thảo
31Đào Thị Thu Vân
32Nguyễn Thanh Thư
33Nguyễn Thị Yến
34Hà Minh Thức
35Trịnh Văn Thiện
36Nguyễn Kiều Oanh 
37Vũ Thị Thu
38Nguyễn Anh Tuấn
39Nguyễn Thị Thùy
40Nguyễn Thúy Quỳnh
41Phạm Đức Nam
42Nguyễn Quyết Thắng
43Cồ Thị Thu Hiền
44Ngô Thị Xuân
45Nguyễn Quảng Đức
46Phạm Hoàng Việt
47Vũ Đức Cường
48Vũ Thị Dung
49Nguyễn Thị Minh Thúy
50Phạm Ngọc Dũng
51 Nguyễn Thị Phương Anh 
52Phan Thị Hiền 
53Nguyễn Thị Minh Huyền
54Nguyễn Thảo Nhi
55Phan Nguyên Phước
56Nguyễn Huy Quang Anh
57 Đào Thị Hương Giang 
58Nguyễn Minh Trang
59Hồ Quang Huy
60Nguyễn Thị Kiều Oanh
61Lê Văn Trường
62Nguyễn Ngọc Hải
63 Nguyễn Thái Dương 
64Phan Văn Quang
65Nguyễn Huy Hoàng
66Nguyễn Thu Thảo
67Trần Quang Trung
68Ngô Thị Minh Huế
69Phan Thị Hiền
70Trần Dũng
71 Lương Thị Giang 
72Chu Công Tư
73Công Tiến Trường
74Trịnh Đức Thiện
75Nguyễn Thị Thu Hường
76Trương Tuấn Anh
77Nguyễn Đức Việt Anh
78Vũ Văn Tú
79Trần Phương Thảo
80 Vũ Thị Thơm 
81Ngô Văn Diện
82 Nhữ Minh Nhật 
83Trịnh Văn Hảo
84Phạm Huyền Trang
85Nguyễn Mậu Bảo
86Lê Minh Ngọc
87Nguyễn Minh Phương
88Nguyễn Thị Thanh Ngân
89 Trịnh Thị Thanh Thủy 
90Hoàng Phương Thúy
91 Nguyễn Thị Kiều Anh 
92Như Thị Mai Hương
93Mai Quang Đại
94Nguyễn Thị Ngọc Huyền
95Trịnh Thị Phương Thu
96Vũ Lan Phương
1Hoàng Văn Khoa
2Phan Văn Quang
3Nguyễn Thị Thu Huyền
4Ngô Thị Minh Huế
5Nguyễn Ngọc Hải
6Lương Thị Thảo
7Hà Minh Thức
8Phan Nguyên Phước
9Nguyễn Thị Thơm
10Tạ Thị Như Lan
11Nguyễn Ngọc Quang
12Trần Văn Tư
13Đinh Thị Minh Anh
14 Hồ Quang Huy 
15 Nguyễn Quyết Thắng 
16Đầu Minh Thành
17Lương Thị Giang
1
Đinh Đức Tuấn
2
Lương Thị Thảo
3
Hồ Quang Huy
4
Trần Văn Tư
5
 Nguyễn Quyết Thắng