• tỔNG Thi đua  năm

  • Quý I

  • Quý II

Bảng xếp hạng cập nhật từ 01/01/2022 tới 07/12/2022

1Hoàng Văn Khoa
2Lưu Thị Bích Thủy
3Nguyễn Thị Thơm
4Lương Thị Giang
5Trần Thị Trang
6Trịnh Văn Thiện
7Lê Thị Thảo Vân
8Phạm Thị Bích Ngọc
9Nguyễn Tiến Long
10Nguyễn Quyết Thắng
11Phạm Mỹ Linh
12Nguyễn Bảo Hòa
13Mã Hồng Luyến
14vũ văn học
15Trần Văn Tư
16Từ Đức Hoàng
17Tạ Thị Như Lan
18Nguyễn Thị Thu Huyền
19Nguyễn Ngọc Quang
20Nguyễn Thị Tiệp
21Ngô Thị Xuân
22Phan Thị Hiền
23Hồ Quang Huy
24Lê Thị Anh
25Hà Thu Thảo
26Đỗ Duy Tiên
27Trần Huyền Mai
28Nguyễn Thị Kim Hồng
29Phạm Văn Công
30Nguyễn Thị Hoa
31Nguyễn Thị Thủy
32Trần Quang Trung
33Vũ Văn Sự
34Đào Thị Hương Giang
35Trịnh Đức Mạnh
36Nguyễn Thúy Quỳnh
37Nguyễn Văn Thắng
38Đinh Thị Minh Anh
39Nguyễn Thị Hoài
40Quản Thị Thu Huyền
41 Nguyễn Thị Minh Thúy 
42 Trần Dũng 
43Nguyễn Anh Tuấn
44Trần Phương thảo
45Nguyễn Kiều Oanh
46Nguyễn Thanh Thư
47Phạm Hoàng Việt
48Nguyễn Huy Hoàng
49Nguyễn Thảo Nhi
50Hoàng Thị Tiến
51Nguyễn Thị Thanh Ngân
52Nguyễn Thị Thu Hường
53Lưu Thị Mai Hương
54Nguyễn Thị Nga
55Nguyễn Thị Thùy
56Hồ Đức Hòa
57Nguyễn Minh Phương
58Âu Thị Nguyên Thảo
59Phạm Ngọc Dũng
60Đào Thị Thu Vân
61Cồ Thị Thu Hiền
62Lương Thị Thảo
63Hoàng Thị Hồng
64Vũ Thị Thu
65Hà Minh Thức
66Nguyễn Thu Thảo
67Phạm Văn Trình
68Phạm Đức Nam
69Trịnh Thị Thanh Thủy
70Vũ Thị Dung
71Tạ Thị Ánh Ngọc
72Lê Thị Hồng Anh
73Ngô Thị Minh Huế
74Nguyễn Ngọc Hải
75Đinh Đức Tuấn
76Trịnh Văn Hảo
77Nguyễn Thanh Hương
78Phan Văn Quang
79Hoàng Văn Vương
80 Nguyễn Thị Phương Anh 
81 Trương Tuấn Anh 
82 Nguyễn Thị Minh Huyền 
83 Nguyễn Thị Mỹ Phúc 
84 Nguyễn Huy Quang Anh 
85 Nguyễn Thị Diễm 
86 Nguyễn Thị Yến 
87 Nguyễn Quảng Đức 
88 Lê Quang Dũng 
89Nguyễn Minh Trang
90Trần Thanh Thủy
91Lê Văn Trường
92Trần Thị Yến
93Nguyễn Thùy Dương
94 Nguyễn Thái Dương 
95 Phan Khánh Dương 
96 Lê Minh Ngọc 
97 Nguyễn Thị Kim Anh 
98 Chu Công Tư 
99 Nguyễn Minh Lợi 
100 Công Tiến Trường 
101 Đào Văn Nam 
102 Phan Nguyên Phước 
103 Vũ Thị Thơm 
104 Nhữ Minh Nhật 
105 Phạm Anh Minh 
106 Nguyễn Thị Kiều Anh 
107 Lê Quang Ánh 
108 Phan Thị Oanh 
109 Nguyễn Thị Thu Hà 
110 Nguyễn Mai Phương 
111 Nguyễn Ngọc Ánh 
112 Đặng Vũ Bảo Ngọc 
113 Đinh Tuấn Dương 
114 Vũ Đức Cường 
115 Nguyễn Mậu Bảo 
116 Vương Văn Chuyên 
117 Nguyễn Đức Việt Anh 
118 Lê Hà My 
119 Mai Quang Đại 
120 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 
121 Trịnh Thị Phương Thu 
122 Nguyễn Duy Dũng 
123 Nguyễn Đức Lợi 
124 Vũ Lan Phương 
1Phan Văn Quang
2Hoàng Văn Khoa
3Ngô Thị Minh Huế
4Hà Minh Thức
5Nguyễn Thị Thu Huyền
6Nguyễn Ngọc Hải Lương Thị Giang
7Nguyễn Thị Thơm
8Tạ Thị Như Lan
9Lương Thị Thảo
10Nguyễn Ngọc Quang
11Phan Nguyên Phước
12Lương Giang
13Lê Thị Thảo Vân
14Nguyễn Thị Kim Hồng
15Trần Khánh Tư
16 Nguyễn Bảo Hòa 
17 Cồ Thị Thu Hiền 
18 Hồ Quang Huy
19Vũ Văn Học
20Từ Đức Hoàng
21Nguyễn Thị Hoài
22 Nguyễn Quyết Thắng 
23Bùi thế Chung
24Hồ Đức Hoà
25Nguyễn Tiến Long
1Đinh Đức Tuấn
2Lương Thị Thảo
3Hồ Quang Huy
4Phan Nguyên Phước
5Nguyễn Cẩm Anh
6Nguyễn Ngọc Hải
7Lương Giang
8Trần Khánh Tư
9Hoàng Thị Hồng
10Hoàng Văn Khoa
11Nguyễn Quyết Thắng
12Hà Minh Thức
1Hồ Quang Huy
2Đinh Đức Tuấn
3 Lương Giang 
4Nguyễn Quyết Thắng
4Trần Khánh Tư
Success message!
Warning message!
Error message!