Nhà phát triển bất động sản hàng đầu

Năm thành lập:

Ngành công nghiệp:

sản phẩm / dịch vụ

Tầm nhìn

Sứ mệnh

Dự án tiêu biểu

Dự án

Ivory Villas & Resort

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần đầu tư Archi

Quy mô

66 ha2

Vị trí

Năm

Chi tiết

Dự án

LAKESIDE PALACE

Chủ đầu tư

Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng

Quy mô

46 ha2

Vị trí

Năm

Chi tiết

Dự án

TRẢNG KÈO HỘI AN

Chủ đầu tư

Quy mô

33 HA2

Vị trí

Năm

2015

Chi tiết

Dự án

Oceanami Villas and Beach Club

Chủ đầu tư

Quy mô

22 ha2

Vị trí

Năm

2015

Chi tiết

Dự án

Lâm Sơn Villas & Resort

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần đầu tư Archi

Quy mô

66 ha2

Vị trí

Năm

2016

Chi tiết

Dự án

New Hội An City

Chủ đầu tư

HB Group

Quy mô

400 ha2

Vị trí

1.5 tỷ đô

Năm

2016

Chi tiết
Top