msh-mien-trung

Giới thiệu về MSH Miền Trung

Tiền thân là chi nhánh MSH Miền Trung của My Second Home thành lập năm 2016 đến năm 2018.
MSH Miền Trung đã được cổ phần hóa và là công ty thành viên của tập đoàn MSH Group.
Chỉ trong thời gian ngắn công ty đã phát triển thêm 2 chi nhánh ở Huế và Đà Nẵng văn phòng chính ở Hội An. Cho đến nay MSH Miền Trung đã trở thành đơn vị đi đầu trong phân khúc bất động sản thổ cư tại Hội An – Quảng Nam.

blank
blank

Lịch sử hình thành


Tiền thân là chi nhánh MSH Miền Trung của My Second Home thành lập năm 2016 đến năm 2018. MSH Miền Trung đã được cổ phần hóa và là công ty thành viên của tập đoàn MSH Group.
Hiện tại MSH Miền Trung đang có VP tại Huê, Đà Nẵng và Hội An

Tầm nhìn


Trở thành đơn vị dẫn đầu trong ngành môi giới, kinh doanh bất động sản tại Miền Trung, là đối tác hiệu quả và đáng tin cậy của các chủ đầu tư uy tín vào năm 2020, nâng tầm giá trị bất động sản Miền Trung cho nhà đầu tư và đối tác.

sứ mệnh


Trong quá trình phát triển MSH Miền Trung luôn lấy con người làm gốc và trong con người MSH Miền Trung luôn lấy đạo đức làm nền tảng. Qua đây MSH Miền Trung định hướng sẽ là doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh, mạnh và bền vững, giúp đỡ được nhiều bạn trẻ thành công và đóng góp được nhiều giá trị cho cộng đồng.

Các dự án tham gia

MSH Miền Trung