MSH Holding

Công ty CP MSH Holding

Công ty cổ phần MSH Holding được thành lập với mục tiêu đầu tư và xúc tiến kêu gọi vốn đầu tư cho MSH Group phát triển các dự án, kế hoạch kinh doanh phục vụ sự phát triển của MSH Group. Được thành lập năm 2018 với sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc Đặng Ngọc Khánh

Lịch sử hình thành


Công ty cổ phần MSH Holding được thành lập với mục tiêu đầu tư và xúc tiến kêu gọi vốn đầu tư cho MSH Group phát triển các dự án, kế hoạch kinh doanh phục vụ sự phát triển của MSH Group. Được thành lập năm 2018 với sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc Đặng Ngọc Khánh

Tầm nhìn


Trở thành quỹ đầu tư và phát triển BĐS cho MSH Group

sứ mệnh


MSH Holding là quỹ đầu tư của MSH Group chuyên tập trung vào các dự án mà MSH phấn phối với mục đích nhằm gia tăng giá trị cho dự án cũng như thể hiện sự cam kết gắn bó, phát triển vơi dự án mà MSH đang phân phối

Các dự án tham gia

Bước sang năm thứ 5 hoạt động, MSH Group đã phát triển từ công ty môi giới các sản phẩm, dự án bất động sản thành hệ thống tập hợp 5 công ty thành viên và 1 công ty liên kết chuyên về Bất động sản, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực chính:

  1. Kinh doanh và môi giới BĐS: Công ty TNHH My Second Home, Công ty cổ phần BĐS MSH Miền Trung, Công ty Cổ phần BĐS Big Home Land.
  2. Đầu tư & Phát triển BĐS: Công ty cổ phần MSH Holding, Công ty cổ phần Archi Reenco Hòa Bình ( Công ty Liên kết)
  3. Tư vấn truyền thông marketing và xây dựng thương hiệu cho dự án.
cac cong ty thanh vien mshgroup-2

cac cong ty thanh vien mshgroup-2

Hotline: 1900588886

info@mshgroup.vn

Hợp tác cùng phát triển

Thành lập từ 2015