Chào mừng bạn đến với MSH Academy.  
Nếu bạn mới bắt đầu hãy học theo các bước dưới đây
Current Progress
Current Progress
Current Progress
Current Progress

Hội nhập cùng MSH Group


Các bài học về các qui trình làm việc qui định, nội qui cũng như văn hoá của MSH Group. Kết thúc module sẽ có bài test. Vượt qua bài test là điều kiện đầu tiền để trở thành thành viên chính thức của MSH Group. Các bạn tìm trong mục Hội nhập cùng MSH Group

Lọc khóa học
 • Lọc khóa học
 • Theo cấp bậc
 • Chuyên Viên
 • Trưởng Phòng
 • Giám Đốc Khối
 • Giám đốc Siêu Thị
 • Backend
 • Tổng Giám Đốc

hội nhập CÙNG MSH gROUP

Text

Text / image

3 Lessons  

Chuyên Viên

Text

Text / image

3 Lessons  

Chuyên Viên

Text

Text / image

3 Lessons  

Trưởng Phòng

Text

Text / image

3 Lessons  

Giám Đốc Khối

Đầu tư vào giáo dục bản thân, phát triển hoàn thiện bản thân


Các bài học sẽ giúp bạn có tư duy chính xác nhất khi làm BẤT ĐỘNG SẢN, Làm sao luôn giữ được nhiệt khi làm việc, làm sao để xác định được mục tiêu ngắn hạn và dài hạn trong BẤT ĐỘNG SẢN. Làm sao để vừa là nhà môi giới vừa là nhà đầu tư.

Lọc khóa học...
 • Lọc khóa học...
 • Access restrictions
 • Chuyên Viên
 • Trưởng Phòng
 • Giám Đốc Khối
 • Giám đốc Siêu Thị
 • Backend
 • Tổng Giám Đốc

Trí tuệ

Text

Text / image

4 Lessons  

Chuyên Viên

Text

Text / image

2 Lessons  

Tổng Giám Đốc

Guide

Guide / image

1 Lessons  

Trưởng Phòng

Text

Text / image

6 Lessons  

Tổng Giám Đốc

Guide

Guide / image

1 Lessons  

Chuyên Viên

Guide

Guide / image

1 Lessons  

Chuyên Viên

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Lọc khóa học....
 • Lọc khóa học....
 • Access restrictions
 • Chuyên Viên
 • Trưởng Phòng
 • Giám Đốc Khối
 • Giám đốc Siêu Thị
 • Backend
 • Tổng Giám Đốc

MARKETING

Text

Text / image

3 Lessons  

Trưởng Phòng

Text

Text / image

22 Lessons  

Text

Text / image

5 Lessons  

Trưởng Phòng

Text

Text / image

4 Lessons  

Chuyên Viên

Các thông tin về qui hoạch, Vị trí, hồ sơ  pháp lý, hình ảnh tiến độ của toàn bộ dự án mshgroup đã và đang triển khai.

Các bạn cùng học đề hiểu về dự án trước khi đi gặp khách hàng

DỰ ÁN

Guide

Guide / image

1 Lessons  

Chuyên Viên

Text

Text / image

3 Lessons  

Chuyên Viên

Guide

Guide / image

1 Lessons  

Chuyên Viên

Text

Text / image

5 Lessons  

Chuyên Viên

Text

Text / image

2 Lessons  

Chuyên Viên

Bạn cần đào tạo thêm về kỹ năng gì ?

MSH luôn lăng nghe những đóng góp của bạn để xây dựng một MSH Group ngày càng vững mạnh. Bạn cần đào tạo thêm những kỹ năng gì vui lòng hay để lại ý kiến 
Pen