previous arrow
next arrow
Slider

MSH GROUP - ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Các dự án của MSH Group

Trên 30+ dự án lớn, 4000+ giao dịch thành công

  • ĐANG TRIỂN KHAI

  • SẮP TRIỂN KHAI

  • ĐÃ TRIỂN KHAI

MSH group trong năm 2021

TẦM NHÌN

Trở thành Công ty (Tập đoàn) Công nghệ, Đầu tư và Cung ứng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh bất động sản số 1 Việt Nam.

GIÁ TRỊ

5-T: Thành, Trí, Tốc, Trách, Trì


Lấy Chân Thành làm nền móng, lấy Trí Tuệ làm thước đo, lấy Tốc Độ làm mục tiêu, lấy Trách Nhiệm làm kim chỉ nam và lấy Kiên Trì là cơ sở.

MỤC TIÊU

IPO trong 3 - 5 năm tới với quy mô 10,000 nhân sự, giá trị tối thiểu đạt 1000 tỷ.

KẾ HOẠCH

1. Là đối tác chiến lược độc quyền với các Chủ Đầu Tư hàng đầu Việt Nam - đặc biệt là Tập đoàn Hoà Phát - để cung ứng những sản phẩm tốt nhất thị trường.


2. Phát triển đầu tư hoặc lập quỹ đầu tư sở hữu quỹ đất 1000ha trong 5 - 10 năm tới.

SỨ MỆNH

1. Đối với Khách Hàng: Góp phần mang lại môi trường kinh doanh giao dịch BĐS chuyên nghiệp, hiệu quả & minh bạch cho Khách Hàng. 


2. Đối với Môi Giới: Nơi hội tụ những tỷ phú tự thân hàng đầu Việt Nam.


3. Đối với Chủ Đầu Tư: Tối ưu hoá hiệu quả cho dự án bằng việc đưa ra chiến lược bán hàng và marketing phù hợp nhất đến đúng đối tượng khách hàng nhất với thời gian ngắn nhất cho dự án.

CHIẾN LƯỢC

1. Cung cấp dịch vụ và môi trường làm việc cạnh tranh tốt nhất cho các nhà môi giới (hành chính, CRM, đào tạo, truyền lửa & hỗ trợ MKT).


2. Ứng dụng CNTT trong quản trị doanh nghiệp.


3. Chủ động, đa dạng sáng tạo trong nguồn cung sản phẩm đầu vào và cơ chế chia sẻ (Đầu tư và S&M).


4. Tập trung phát triển bền vững mạng lưới đối tác đại lý và tạo gắn kết thành viên công ty (HR).


5. Chuẩn hoá hệ thống đào tạo cơ bản cho môi giới và quy trình làm việc.

MSH group trong năm 2021

TẦM NHÌN

Trở thành Công ty (Tập đoàn) Công nghệ, Đầu tư và Cung ứng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh bất động sản số 1 Việt Nam.

SỨ MỆNH

1. Đối với Khách Hàng: Góp phần mang lại môi trường kinh doanh giao dịch BĐS chuyên nghiệp, hiệu quả & minh bạch cho Khách Hàng. 


2. Đối với Môi Giới: Nơi hội tụ những tỷ phú tự thân hàng đầu Việt Nam.


3. Đối với Chủ Đầu Tư: Tối ưu hoá hiệu quả cho dự án bằng việc đưa ra chiến lược bán hàng và marketing phù hợp nhất đến đúng đối tượng khách hàng nhất với thời gian ngắn nhất cho dự án.

GIÁ TRỊ

5-T: Thành, Trí, Tốc, Trách, Trì


Lấy Chân Thành làm nền móng, lấy Trí Tuệ làm thước đo, lấy Tốc Độ làm mục tiêu, lấy Trách Nhiệm làm kim chỉ nam và lấy Kiên Trì là cơ sở.

MỤC TIÊU

IPO trong 3 - 5 năm tới với quy mô 10,000 nhân sự, giá trị tối thiểu đạt 1000 tỷ.

KẾ HOẠCH

1. Là đối tác chiến lược độc quyền với các Chủ Đầu Tư hàng đầu Việt Nam - đặc biệt là Tập đoàn Hoà Phát - để cung ứng những sản phẩm tốt nhất thị trường.


2. Phát triển đầu tư hoặc lập quỹ đầu tư sở hữu quỹ đất 1000ha trong 5 - 10 năm tới.

CHIẾN LƯỢC

1. Cung cấp dịch vụ và môi trường làm việc cạnh tranh tốt nhất cho các nhà môi giới (hành chính, CRM, đào tạo, truyền lửa & hỗ trợ MKT).


2. Ứng dụng CNTT trong quản trị doanh nghiệp.


3. Chủ động, đa dạng sáng tạo trong nguồn cung sản phẩm đầu vào và cơ chế chia sẻ (Đầu tư và S&M).


4. Tập trung phát triển bền vững mạng lưới đối tác đại lý và tạo gắn kết thành viên công ty (HR).


5. Chuẩn hoá hệ thống đào tạo cơ bản cho môi giới và quy trình làm việc.

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN

MSH Group bao gồm 5 công ty thành viên:
My Second Home, Big Home Land, MSH Miền Trung, Đông Dương và MSH Holdings.

Chúng tôi tự hào vì có được hệ thống các công ty thành viên vững mạnh, luôn đồng hành và phát triển cùng nhau.

Slider

Trở thành đơn vị đầu tư, kinh doanh, môi giới và phát triển bất động sản hiệu quả hàng đầu Việt Nam. Hợp tác chặt chẽ với các chủ đầu tư để phát huy và tối đa hóa lợi nhuận.

Chủ tịch MSH Group
Nguyễn Xuân Lộc

Truyền thông

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]

Tin tức thị trường bất động sản

Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]