MSH Group luôn tổ chức các chương trình đào tạo dành cho sale, đặc biệt là các bạn “tân binh” để cung cấp cho người học những kiến thức thực tiễn về lĩnh vực BĐS, chương trình được thiết kế và giảng dạy với mục tiêu giúp người học sau khi hoàn thành khóa học có thể trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ, chuyên sâu tư vấn, tìm kiếm, bán hàng, chăm sóc khách hàng, chốt hợp đồng…

Đào tạo kỹ năng sẽ giúp sales: 

  • Nâng cao tư duy và chiến lược  trong việc tìm kiếm khách hàng.
  • Trang bị các công cụ và các kỹ năng để xây dựng kế hoạch bán hàng, dựa trên những phân tích đánh giá và dự báo của thị trường.
  • Trau dồi khả năng tư vấn khách hàng, đào tạo và nâng cấp tư duy bán hàng.

 

Khi tham gia chương trình đào tạo các bạn sales được giảng dạy theo phương pháp chia sẻ kinh nghiệm thực tế , bởi Trưởng phòng “siêu đa năng” Quản Văn Minh. Chương trình đào tạo sales mang tính thực tế cao, sẽ tiếp sức cho sự thành công trong sự nghiệp của các sales BĐS.